Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE  BIURO  ROZWOJU  REGIONALNEGO  W  KIELCACH

25-520 Kielce, ul. Targowa 18 (III piętro)

SEKRETARIAT

tel. (041) 362-70-12

tel./fax (041) 343-01-79

e-mail: sekretariat@sbrr.pl

Strona internetowa: www.sbrr.pl

 


 

BIURO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 25-520 Kielce, ul. Targowa 18 (XI piętro)

KANCELARIA BIURA PROW

tel. (041) 330-10-77

tel. (041) 343-82-91

tel. (041) 343-83-60 - Informacja dotycząca PO „Rybactwo i Morze" 2014-2020

fax. (041) 343-86-74

email: prow_sekr@sbrr.pl

Strona internetowa: www.prow.sbrr.pl

 


 

 

BIURO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

25-520 Kielce, ul. Targowa 18 (III piętro)

(041) 335-05-02

(041) 335-06-03

email: sekretariat@pokl.sbrr.pl

Strona internetowa: www.pokl.sbrr.pl

 


 

 

ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

25-520 Kielce, ul. Targowa 18 (III piętro)

tel. (041) 343-81-74

fax. (041) 343-01-79

email: zppw@sbrr.pl

Strona internetowa: www.sbrr.pl/zppw