Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel. (041) 362-70-12, tel./fax (041)343-01-79

email: sekretariat@sbrr.pl

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO w Kielcach powstało w 1999 roku jako zakład budżetowy przy Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego.
Do końca 2007 roku Biuro realizowało powierzane przez Samorząd Województwa zadania własne Samorządu, a także na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządowych wiele innych prac, głównie z zakresu ładu przestrzennego, komunikacji oraz ochrony środowiska. Od 1 stycznie 2008 roku ŚBRR przekształcone zostało uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w jednostkę budżetową. Działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego obejmuje obecnie realizację zadań statutowych określonych przez Sejmik Wojewódzki oraz powierzonych zadań własnych Samorządu Województwa.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ŚBRR:

1. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego okresowa aktualizacja na podstawie monitoringu; stanu zagospodarowania przestrzennego regionu, wniosków samorządów lokalnych, zmian "Strategii rozwoju województwa", a także zmian przepisów  i uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 


2. Wykonywanie zadań Samorządu Wojewódzkiego związanych z ładem przestrzennym województwa, zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem wojewódzkich programów operacyjnych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

 


3. Obsługa i realizacja programów pomocowych regionalnych i strukturalnych oraz inne zadania wynikające z programów pomocowych i rozwojowych powierzonych przez Samorząd Województwa, w szczególności:


• prowadzenie Biura Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). Zamykanie i rozliczanie PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013.


• prowadzenie Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zamykanie i rozliczanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!