Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fajne Radio Internetowe FRI

25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel. (041) 362-70-12, tel./fax (041)343-01-79

email: sekretariat@sbrr.pl

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO w Kielcach powstało w 1999 roku jako zakład budżetowy przy Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego. Do końca 2007 roku Biuro realizowało powierzane przez Samorząd Województwa zadania własne Samorządu, a także na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządowych wiele innych prac, głównie z zakresu ładu przestrzennego, komunikacji oraz ochrony środowiska. Od 1 stycznie 2008 roku ŚBRR przekształcone zostało uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w jednostkę budżetową. Działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego obejmuje obecnie realizację zadań statutowych określonych przez Sejmik Wojewódzki oraz powierzonych zadań własnych Samorządu Województwa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ŚBRR:

1. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego okresowa aktualizacja na podstawie monitoringu; stanu zagospodarowania przestrzennego regionu, wniosków samorządów lokalnych, zmian "Strategii rozwoju województwa", a także zmian przepisów i uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.


2. Wykonywanie zadań Samorządu Wojewódzkiego związanych z ładem przestrzennym województwa, zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem wojewódzkich programów operacyjnych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.


3. Obsługa programów pomocowych regionalnych i strukturalnych oraz inne zadania wynikające z programów pomocowych i rozwojowych, zgodnie ze zleceniami Samorządu Wojewódzkiego, w szczególności:
• prowadzenie
Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 (także SPO- ROL 2004-2006), realizującego wdrażanie całego regionalnego zakresu PROW w woj. świętokrzyskim, wdrażanie Programu Operacyjnego RYBY,
• prowadzenie Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 z jednoczesnym pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w PO KL dla woj. świętokrzyskiego.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!